Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,530.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,390.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,410.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,430.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,030.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,940.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,040.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,410.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,090.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,230.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,510.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,430.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,660.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,460.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,290.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,610.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,900.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,750.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,980.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,490.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,490.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,430.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,860.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,840.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,830.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 37,150.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,330.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,050.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,830.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,150.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,460.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,650.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,750.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,250.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,930.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,330.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,930.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,210.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,600.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,510.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,500.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,710.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,830.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,010.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,260.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,190.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,510.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,300.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 37,940.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,490.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,630.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,840.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 49,130.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,760.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,380.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,310.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,910.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,490.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,690.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,240.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,130.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,140.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,340.00